Saham Vietnam

Akhir
Tinggi
Rendah
11,800.011,900.011,600.0+100.0+0.85%861.82K
17,000.017,300.017,000.00.00.00%151.3K
3,300.03,400.03,300.00.00.00%196.64K
9,500.09,600.09,500.0-100.0-1.04%74.6K
15,500.015,700.015,300.0+200.0+1.31%1.41M
42,700.043,400.042,500.0+200.0+0.47%330.17K
24,900.025,200.024,000.0+600.0+2.47%99.9K
8,200.08,200.08,100.0+100.0+1.23%183.72K
47,500.047,500.047,500.0-500.0-1.04%500
11,500.011,600.010,600.0+900.0+8.49%657.33K
31,000.031,100.031,000.0-100.0-0.32%4.02K
25,500.025,500.024,200.0-100.0-0.39%304
33,100.033,800.032,700.0+200.0+0.61%681.79K
14,700.014,700.014,400.0+200.0+1.38%1.27M
25,200.025,300.024,800.0+400.0+1.61%4.02M
8,900.09,100.08,800.0+100.0+1.14%20.85M
7,900.08,000.07,700.0+100.0+1.28%744.71K
17,200.017,400.017,100.00.00.00%1.25M
14,900.014,900.013,700.00.0+9.56%458.17K
29,000.029,200.028,300.0+200.0+0.69%295.53K
49,600.0050,000.0049,400.00+300.00+0.61%31.08K
23,200.023,400.022,600.0+200.0+0.87%9.3K
21,700.022,400.021,700.00.00.00%8.1M
14,300.014,600.014,100.0+300.0+2.14%3.89M
15,500.015,800.015,000.0+300.0+1.97%558.9K
39,100.0039,700.0038,400.00+800.00+2.09%3.14M
8,000.08,000.07,900.0+100.0+1.27%3.83K
12,200.012,400.012,100.0+100.0+0.83%718.36K
42,900.042,900.042,300.0+100.0+0.23%166.8K
39,200.0039,400.0038,900.00+500.00+1.29%7.69K