Saham Botswana

Akhir
Tinggi
Rendah
5.585.585.58+0.02+0.36%6K
17.8717.8717.87+0.02+0.11%985
9.259.259.250.000.00%9.72K
11.5611.5611.56+0.010.00%6.99K
3.533.533.530.000.00%6.01K
2.252.252.250.000.00%1.91K
19.9019.9019.900.000.00%100
9.729.729.720.000.00%1K
3.173.173.170.000.00%940
1.801.801.800.000.00%800
1.241.241.240.000.00%31.41K
2.642.642.640.000.00%731
1.621.621.620.000.00%1K
1.101.101.10+0.05+4.76%24.11K
3.513.513.510.000.00%465
3.533.533.530.000.00%268
0.650.650.65-0.02-2.99%1K