Saham Cyprus

Akhir
Tinggi
Rendah
1.8001.8001.780+0.005+0.28%10.9K
2.2202.2202.180+0.020+0.91%5.4K
0.0800.0800.0790.0000.00%51.66K
0.0960.0960.090+0.006+6.67%30K
0.5100.5100.500+0.010+2.00%7.87K
2.60002.63002.56000.00000.00%13.69K