Saham Portugal

Akhir
Tinggi
Rendah
9.929.949.70-0.09-0.94%2.98M
20.0620.1619.51+0.24+1.21%985.34K
4.724.794.70-0.08-1.73%6.2M
4.874.994.50+0.10+2.01%2.8M
0.18640.19100.1796-0.0056-2.92%120.62M
3.243.303.20-0.03-0.98%1.41M
1.5021.5301.474-0.028-1.83%596.39K
2.5852.5852.530+0.035+1.37%912.8K
13.4013.6013.22+0.02+0.15%23.71K
0.96950.99550.9460-0.0275-2.76%2.63M
4.134.204.10-0.08-1.99%388.72K
19.7419.9819.51-0.36-1.79%601.03K
9.879.899.82-0.07-0.70%42.79K
6.606.706.52-0.16-2.37%9.06K
3.383.483.36-0.14-4.11%443.09K
6.376.606.32-0.18-2.75%744.09K