Saham Venezuela

Akhir
Tinggi
Rendah
8.688.708.60-0.02-0.23%360
50.0153.5050.00-4.99-9.07%1.45K
49.9849.9849.98+0.48+0.97%1.63K
3.303.303.30+0.10+3.12%40
7.747.807.70-0.11-1.40%3.73K
8.008.108.00-0.86-9.71%2.23K
1.281.351.28-0.10-7.25%1.7K
3.153.153.15+0.010.00%124
4.294.374.29-0.10-2.28%3.31K